11 lipca 2020

Miesiąc: Czerwiec 2020

W tym roku wiernych zachęca się do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce. Każda grupa naszej diecezji będzie miała kościół stacyjny (ten,...