Święta Wielkanocne coraz bliżej, już w czwartek rozpoczniemy Święte Triduum Paschalne a w najbliższą niedzielę będziemy zasiadali do wielkanocnego śniadania i radowali się z Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W tym roku nie było nam dane spotkać się przy wspólnym stole jako wspólnota pielgrzymkowa grupy „Kociewie”. Pamiętamy jednak o sobie nawzajem, pamiętamy również o wszystkich dobrodziejach naszej pielgrzymki, którzy każdego roku wspomagają nasze pielgrzymowanie. Niech wyrazem naszej wdzięczności za okazane dobro będzie kartka świąteczna, którą wysyłamy każdego roku z najlepszymi życzeniami. Dziękujemy Wam, że jesteście !!!

ALLELUJA JEZUS ŻYJE !!!

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap