W piątek, 13 sierpnia 2021 r., od godz. 7:15 pielgrzymi z diecezji pelplińskiej wchodzili na szczyt Jasnogórskiego Sanktuarium w Częstochowie. Wśród prawie 800 pielgrzymów byli przedstawiciele grup rowerowych i pieszych: kaszubskiej, kociewskiej, tczewskiej, świeckiej i chojnickiej.

Pielgrzymów z Wałów Jasnogórskich witał ks. prał. Antoni Bączkowski, kustosz sanktuariów Maryjnych w Kościerzynie, wieloletni pielgrzym. Przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej pątników pozdrawiał biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okroj, który przewodniczył uroczystej Mszy Świętej na Wałach Jasnogórskich na zakończenie pielgrzymki.

Była to XXX, jubileuszowa pielgrzymka diecezji pelplińskiej, dlatego przewodniczenie liturgii było przywilejem naszej diecezji. Oprawę muzyczną uświetnił chór z pielgrzymów naszej diecezji pod dyrekcją Agaty Glejt.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap