Organizacja pielgrzymki to spore wyzwanie logistyczne, które dodatkowo pociąga za sobą koszty. Dlatego każdy uczestnik pielgrzymki zobowiązany jest do pokrycia kosztów swojego udziału w pielgrzymce.

  • całkowity koszt pielgrzymki wynosi 160 zł od osoby (jeśli idzie rodzeństwo, małżeństwo lub cała rodzina, każda osoba ponosi koszt 80 zł)
  • w powyższej kwocie zawiera się podstawowy pakiet pielgrzyma (obejmuje chustę, znaczek diecezjalny, znaczek „rybka”, koszulkę i ubezpieczenie NNW);
  • istnieje możliwość pójścia mniejszą liczbę dni, wtedy koszt pielgrzymki wynosi: 1-2 dni – 50 zł w tym podstawowy pakiet pielgrzyma, każdy dodatkowy dzień 10 zł

W przypadku trudności finansowych możliwe jest zmniejszenie kwoty wpisowego. Decyzję każdorazowo podejmuje przewodnik.

Opłatę za udział w pielgrzymce można uiścić w sekretariacie pielgrzymki na trasie. Można także dokonać przelewu na konto, wpisując w tytule przelewu: „Piesza Pielgrzymka – Kociewie” oraz swoje imię i nazwisko.

Dane do przelewu:

Piotr Pruski

75 1320 1537 0737 9653 3000 0001

Dla bezpieczeństwa i sprawności zapisów prosimy o wydrukowanie potwierdzenia przelewu i okazanie go w sekretariacie w razie potrzeby.

Copy link
Powered by Social Snap