• tabletki prze­ciw­bó­lowe
   • zasypka kosme­tyczka,
   • spi­ry­tus sali­cy­lowy,
   • ban­daże ela­styczne,
   • kilka ban­daży zwy­kłych,
   • wata,
   • kom­presy gazowe,
   • glu­kar­dia­mid,
   • kro­ple żołąd­kowe i indy­wi­du­alne, stale uży­wane lekarstwa
   • Sudo­crem
   • igły jałowe kilka szt.
   • Alta­cet
   • wapno
  •  
  •  
Copy link
Powered by Social Snap