Szczęść Boże!
Jak już wiadomo, z dniem 1 września zostałem mianowany proboszczem w parafii Budowo. Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować za 3 lata posługi w Starogardzie Gdańskim w parafii św. Wojciecha. Ciężko wymienić wszystkich – grupy parafialne czy też poszczególne osoby, aby kogoś nie pominąć, dlatego jedno, wspólne BÓG ZAPŁAĆ za wszystko! Proszę jednocześnie o modlitwę i zapraszam do Budowy
ks. Andrzej Nalborski

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap