W tym roku wiernych zachęca się do duchowego uczestnictwa w pielgrzymce. Każda grupa naszej diecezji będzie miała kościół stacyjny (ten, w którym będzie Msza Święta na rozpoczęcie pielgrzymki). W czasie trwania pielgrzymek w kościołach stacyjnych będzie codziennie o godz. 20.00 Msza Święta i Apel Jasnogórski. Będzie też możliwe śledzenie transmisji on-line przeprowadzanych z trasy.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap