Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku organizuje szkolenie dla kierujących ruchem drogowym podczas pieszych pielgrzymek. Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla nowych osób kierujących ruchem, jak i tych, którym kończą się uprawnienia. Szkolenie odbędzie się w sobotę, 25 lipca 2020 r. o godz. 9.00 w parafii pw. Trójcy Świętej w Kościerzynie (al. Jana Pawła II 1). Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i numer PESEL, należy przesłać na adres e-mail: tmonko@vp.pl do 17 lipca br.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap