38 km, tyle przeszliśmy dzisiaj ze Straszewa do Czarnocic. Jesteśmy już na noclegu, piękna świetlica, wspaniały posiłek i blisko do sklepu – za ścianą. Podczas drogi cały dzień towarzyszyło nam słońce i życzliwość wielu ludzi. Kolejna grupa pielgrzymów modliła się w intencjach swoich jak i tych poleconych w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych. Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie, za wspólnie spędzony czas, także tym pielgrzymom którzy łączą się z nami duchowo. Dobrej nocy. 

 

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap