Działamy dalej, pielgrzymka rusza już niedługo!!! Informujemy o kolejnej inicjatywie podpisanej przez Zarząd Powiatu, tym razem dotyczącej naszej grupy. Wioleta Strzemkowska-Konkolewska, Członek Zarządu podpisała umowę na wsparcie inicjatywy pod nazwą: „Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę Kociewie” DZIĘKUJEMY!!!
Co roku Kociewiacy przemierzają ponad 400 km by wspólnie modlić się na Jasnej Górze.
Życzymy powodzenia!

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap