Dzisiejszą konferencję wygłosił ks. Rafał Barciński – ojciec duchowny w wyższym Seminarium duchownym w Pelplinie. Niestety z przyczyn technicznych i warunków pogodowych nie udało się zarejestrować konferencji.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap