W Kościele powszechnym trwa czas synodu, który jest czasem wspólnego słuchania Ducha Świętego, odkrywania piękna Kościoła i ożywienia naszego uczestnictwa we wspólnocie.

Zachęcamy do udzielenia odpowiedzi na pytania. Można odpowiedzieć tak na wszystkie, jak i na wybrane z nich. Własne oczekiwania, refleksje i sugestie warto przedstawić w ostatnim pytaniu. Zachęcamy do pochylenia się nad podanymi kwestiami osobiście, rodzinnie, czy wspólnotowo.

Pytania synodalne

    1. Co Cię zachwyca w Kościele?
    2. W jaki sposób najbardziej doświadczasz Boga w Kościele?
    3. Co Cię smuci w Kościele?
    4. Co przysłania Boga obecnego w Kościele?
    5. Jak myślisz, czego pragnie dzisiaj Duch Święty od Kościoła?
    6. Co jest dzisiaj największą trudnością w Kościele?
    7. Jak sądzisz, do kogo Kościół nie dociera?
    8. Jak sądzisz, co sprawia, że ludzie odchodzą z Kościoła?
    9. Co możemy zrobić, aby Ci, którzy odsunęli się od Kościoła do Niego powrócili?
    10. W jaki sposób z miłością należy głosić prawdę o Jezusie Chrystusie osobom:

    – innego wyznania,
    – o odmiennych poglądach,
    – ochrzczonym niepraktykującym,
    – żyjącym w związkach niesakramentalnych.

    11. Jaka jest skuteczność mediów katolickich? Co na to wpływa?
    12. W jaki sposób Kościół powinien być obecny w mediach i Internecie?
    13. Kiedy i jak możesz się wypowiedzieć w Kościele?
    14. Czy czujesz się wysłuchany w Kościele? W czym to się przejawia?
    15. Co utrudnia głębokie przeżywanie Mszy Świętej?
    16. W jaki sposób uczestniczyć w Eucharystii, aby przemieniała życie?
    17. Jak sądzisz, jakie zagrożenia wiążą się z posługą kapłana?
    18. Czy wspierasz kapłanów, aby byli zaangażowanymi sługami Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, to w jaki sposób?
    19. Czy parafie oraz kapłani troszcząc się o zbawienie ludzi współpracują ze sobą? Jak wygląda ta współpraca?
    20. Jakie są mocne i słabe strony Twojej wspólnoty parafialnej?
    21. Czy i jaki mam kontakt z księżmi z parafii?
    22. Jakie zadania może podjąć osoba świecka w Twojej parafii?
    23. Co parafia może zrobić dla Ciebie?
    24. W jaki sposób możemy rozwinąć współpracę pomiędzy świeckimi a kapłanami, aby jedni i drudzy czuli się odpowiedzialni za Kościół?

 

Modlitwa


Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,

zgromadzeni w Imię Twoje.

Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;

zamieszkaj w naszych sercach,

naucz nas drogi, którą mamy iść

i jak mamy nią podążać.

Jesteśmy słabi i grzeszni;

nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.

Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,

albo stronniczość wpływała na nasze działania.

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,

abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,

i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy

i tego, co jest słuszne.

O to wszystko prosimy Ciebie,

który działasz w każdym miejscu i czasie,

w komunii Ojca i Syna,

na wieki wieków. Amen.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap