Niech wszystkim Siostrom pielgrzymkowym Bóg błogosławi w każdej minucie życia, niech Maryja będzie wzorem piękna, dobroci, łagodności i miłości. Dobrze że jesteście! pamiętamy w modlitwie.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap