2 sierpnia ze Świecia nad Wisłą wyruszyła ostatnia, piąta  grupa pątników w ramach XXXI Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę. Podczas Mszy św. biskup Ryszard Kasyna podkreślał, że „trzeba mocno uchwycić się Ręki Chrystusa”.

Biskup pelpliński Ryszard Kasyna przewodniczył w świeckiej farze Mszy św. koncelebrowanej dla trzech grup, który podążają zbliżonymi do siebie trasami na Jasną Górę. Koncelebrował biskup pomocniczy Arkadiusz Okroj, który od tej pory będzie również pielgrzymem aż do Częstochowy oraz kilkudziesięciu księży.

W homilii bp Kasyna mówił między innymi o Kościele. Przypomniał, że „Ludzie Kościoła to nie cały Kościół, ale jest jeszcze Chrystus,  równie rzeczywisty i prawdziwy”.

Hierarcha zachęcał pielgrzymów, że „trzeba mocno uchwycić się Ręki Chrystusa, bo nasza siła i moc jest tylko w Nim”. Kaznodzieja dodał, że „miłość Chrystusa jest naszym schronieniem” w różnorakich sytuacjach życiowych, szczególnie w trakcie „burzliwych fal życia”. Na tej drodze, mówił biskup pelpliński, „podążamy śladami Matki Chrystusa, Matki Miłosierdzia, która uczy nas zawierzenia mocy Jej Syna”.

Na zakończenie Mszy św. główny celebrans polecał pątnikom, wśród licznych intencji modlitewnych, prośbę o duchowe uzdrowienie dla współczesnego człowieka, czyli o łaskę wiary dla mieszkańców diecezji pelplińskiej.

Po Mszy św. rozpoczęła swoje pielgrzymowanie grupa ze Świecia. Kontynuowały zaś swoją wędrówkę grupy: Kociewska i Tczewska. Innymi trasami od końca lipca pielgrzymują grupy: Kaszubska i Chojnicka.

Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej dotrze do celu rano 13 sierpnia, pokonując blisko 500 km. Obecnie pielgrzymuje około pięciuset osób. Z każdym dniem rośnie liczba pątników.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap