Plan wydarzenia:

9:00-9:15 Wprowadzenie

Sesja I

9:15-9:30 ks. Tomasz Huzarek, „Powołani do doskonałości” – teologiczna wizja
człowieka w nauczaniu biskupa Jana Bernarda Szlagi
9:30-9:45 ks. Arkadiusz Drzycimski, Filary formacji kapłańskiej w nauczaniu biskupa
Jana Bernarda Szlagi
9:45-10:00 ks. Andrzej Patrzykąt, Kościół i jego misja w felietonach biskupa Jana
Bernarda Szlagi
10:00-10:20 Dyskusja
10:20-10:30 Przerwa

Sesja II

10:30-10:45 ks. Jan Perszon, Biskupa Szlagi dialog z kaszubszczyzną
10:45-11:00 Bogdan Wiśniewski, Pelplin – miasto biskupa Jana Bernarda Szlagi
11:00-11:15 ks. Wincenty Pytlik, Mecenat artystyczny biskupa Jana Bernardzie Szladze
11:15-11:35 Dyskusja
11:35-11:45 Przerwa

Sesja III

11:45-12:00 ks. Jan Walkusz, Cum scientia et pro scientia, czyli aktywność naukowo-
administracyjna biskupa Jana Bernarda Szlagi
12:00-12:15 ks. Wojciech Pikor, Biskupa Szlagi rozumienie hermeneutyki biblijnej
12:15-12:30 ks. Andrzej Megger, Mistagogia liturgiczna biskupa Jana Bernarda Szlagi
12:30-12:50 Dyskusja

12:50-13:00 Zakończenie

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap