Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oferuje kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno do nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii, jak również do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe realizowane będą w Pelplinie i w Toruniu.

Charakterystyka studiów:

  • czas trwania: 4 semestry;
  • koszt studiów: semestr zimowy  1 280 zł, semestr letni 1 280 zł;
  • termin rozpoczęcia studiów: październik 2024 r., zajęcia odbywają się w soboty.

Warunki kwalifikacji:

  • złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń;
  • termin i miejsce składania dokumentów: do 20 września 2024 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37;
  • wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy, 1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole).

Wszelkich informacji udziela ks. prof. dr hab. Janusz Szulist (szulist@umk.pl).

Są one także dostępne na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/.

Dane kontaktowe Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994; e-mail: teologia@umk.pl.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap