16 i 23 lipca 2017 roku - spotkania organizacyjne w kościele św. Wojciecha godz. 14:30
Każdy może iść na pielgrzymkę!
Pielgrzymkowe Pierwsze Piątki Miesiąca
Pielgrzymka do Piaseczna
  • Szkolenie dla porządkowych pielgrzymek

    1234122_4426148268904_422156395413891157_nWydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku organizuje szkolenie dla porządkowych kierujących ruchem drogowym podczas pieszych pielgrzymek. Szkolenie skierowanie jest dla nowych porządkowych, jak i tych, którym kończą się uprawnienia. Szkolenie odbędzie się w sobotę 9 lipca 2016 r. o godz. 1000w Collegium Marianum w Pelplinie przy al. Cystersów 2. Koszt szkolenia wynosi 40 zł. Pieniądze te należy przywieść ze sobą na szkolenie). Zgłoszenia prosimy przysyłać mailem (ekonom@diecezja-pelplin.pl) do wtorku, 5 lipca br. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i numer PESEL). Porządkowym, którzy w tym roku będą pielgrzymowali z Grupą Kociewie koszt szkolenia zwraca Przewodnik grupy.

Komentowanie jest wyłączone.