Pielgrzymka jest aktem religijnym. To szczególny rodzaj rekolekcji w drodze, które mają charakter dziękczynny i pokutny. Dlatego każdy, kto chce uczestniczyć w pielgrzymce zobowiązany jest do zachowania, które podkreśla ten religijny wymiar.

Uczestniczyć w pielgrzymce może każdy, kto:

  • pragnie pogłębić swoją relację z Bogime
  • akceptuje religijny charakter Pielgrzymki
  • dokona zapisów online
  • akceptuje regulamin
  • stosuje się do poleceń kierownika i służb porządkowych

 

 

 

 


 

 


 

Pielgrzymka jest aktem religijnym. To szczególny rodzaj rekolekcji w drodze, które mają charakter dziękczynny i pokutny. Dlatego każdy, kto chce uczestniczyć w pielgrzymce zobowiązany jest do zachowania, które podkreśla ten religijny
wymiar.

Uczestniczyć w pielgrzymce może każdy, kto:

pragnie pogłębić swoją relację z Bogiem

akceptuje religijny charakter Pielgrzymki

dokona zapisów
online lub na trasie pielgrzymki

akceptuje
regulamin

stosuje się do poleceń kierownika i służb porządkowych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copy link
Powered by Social Snap