Pielgrzymka jest aktem religijnym. To szczególny rodzaj rekolekcji w drodze, które mają charakter dziękczynny i pokutny. Dlatego każdy, kto chce uczestniczyć w pielgrzymce zobowiązany jest do zachowania, które podkreśla ten religijny wymiar.

Uczestniczyć w pielgrzymce może każdy, kto:

  • pragnie pogłębić swoją relację z Bogiem
  • akceptuje religijny charakter Pielgrzymki
  • dokona zapisów online
  • akceptuje regulamin
  • stosuje się do poleceń kierownika i służb porządkowych
Copy link
Powered by Social Snap