21 i 28 lipca 2019 roku - spotkania organizacyjne w kościele św. Wojciecha godz. 15:00
Każdy może iść na pielgrzymkę!
Pielgrzymkowe Pierwsze Piątki Miesiąca
Pielgrzymka do Piaseczna

Kontakt

http://www.inrekta.pl/public/assets/Marketing%20ogolny/tel-ikony.jpg

Kon­takt:
ks. Andrzej Nalborski

ul. Pomor­ska 4a
83–200 Sta­ro­gard Gdań­ski
tel.: 608 157 499
a.nalborski@gmail.com