16 i 23 lipca 2017 roku - spotkania organizacyjne w kościele św. Wojciecha godz. 14:30
Każdy może iść na pielgrzymkę!
Pielgrzymkowe Pierwsze Piątki Miesiąca
Pielgrzymka do Piaseczna

Kontakt

http://www.inrekta.pl/public/assets/Marketing%20ogolny/tel-ikony.jpg

Kon­takt:
Ks. Łukasz Simiń­ski
ul. Pomor­ska 4a
83–200 Sta­ro­gard Gdań­ski
tel.: 502 714 151
siminskilukas@gmail.com