Kontakt

http://www.inrekta.pl/public/assets/Marketing%20ogolny/tel-ikony.jpg

Kon­takt:
Parafia  św. Wojciecha

ul. Pomor­ska 4a
83–200 Sta­ro­gard Gdań­ski
tel.: +48 (58) 532 17 97