Ekwi­pu­nek Pielgrzyma

 • Doku­menty toż­sa­mo­ści,
 • róża­niec,
 • modli­tew­nik,
 • śpiew­nik,
 • nieco suchego prowiantu,
 • pie­nią­dze na ewen­tu­alny zakup żywno­ści i powrót do domu.

Nie zabie­ramy żadnych cen­nych rzeczy.

  • roz­cho­dzone i wygodne obu­wie (naj­le­piej 2 pary),
  • weł­niane skar­pety (kilka par),
  • bie­li­zna baweł­niana (nie obci­słe i nie ela­styczna),
  • cie­pły swe­ter,
  • płaszcz prze­ciw­desz­czowy,
  • nakry­cie głowy (obowiązkowo!!!).
  • ewen­tu­alny pro­wiant na dany dzień,
  • bidon,
  • nóż, łyżka, wide­lec, kubek (służy on nie­kiedy jako talerz).

Bagaż główny – powi­nien być dobrze ozna­ko­wany. Należy do niego:

   • ple­cak z baga­żem piel­grzyma,
   • śpiwór,
   • kari­mata,
   • latarka i w miarę potrzeb grupy – namiot.
Copy link
Powered by Social Snap