W sobotę, 23 maja 2020 r., o godz. 11:00 podczas Mszy Świętej w bazylice katedralnej Biskup Pelpliński Ryszard Kasyna udzieli święceń prezbiteratu dziewięciu diakonom. Są pośród nich pielgrzymi, którzy wędrowali na Jasną Górę, a może i przyszli przewodnicy pielgrzymek. Otoczmy diakonów naszą modlitwą.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap