Kolejny I piątek miesiąca zgromadził wielu pielgrzymów grupy „Kociewie”. Tradycyjnie nasze spotkanie formacyjne rozpoczęło się adoracją Najświętszego Sakramentu i możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. Zwieńczeniem była Eucharystia.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap