Już niedługo rozpoczniemy wspólne pielgrzymowanie. Grupa KOCIEWIE po raz 30. wyruszy na pątniczy szlak. Ważnym elementem każdego regionu jest jego swoista mowa. Kociewie również może pochwalić się swoją gwarą, choć pewnie częściej słyszaną na wsi niż w mieście. Wiedzę w tym zakresie uporządkował Kazimierz Nitsch, polski językoznawca. Zapraszam do zapoznania się ze słowniczkiem gwary kociewskiej. >>>

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap