Wspólna adoracja, spowiedź święta i Eucharystia zgromadziły pielgrzymów grupy Kociewie w kościele św. Wojciecha. Jak w każdy I piątek miesiąca była okazja do stworzenia wspólnoty, wynagradzającej Sercu Pana Jezusa za grzechy własne i całego świata. Mszy św. przewodniczył ks. Łukasz Simiński.

Dziękujemy za obecność i zapraszamy na kolejny I piątek miesiąca 5 listopada. Na Mszę św. przynieście kartki na których podane są imiona Waszych bliskich zmarłych.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap