Dzisiaj obchodzimy wspomnienie św. Floriana – patrona wszystkich strażaków. Jako pątnicy podczas pielgrzymowania często korzystamy z dobroci i wsparcia  Strażaków, szczególnie z remiz w których nocujemy.

Składamy wszystkim druhnom oraz druhom Państwowych Straży Pożarnych oraz Ochotniczych Straży Pożarnych serdeczne podziękowania za ofiarność i trud ponoszony w wypełnianiu obowiązków.

Życzymy Wam, rycerzom Świętego Floriana, bezpiecznych interwencji oraz zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także niezłomnej wiary w lepszą przyszłość, spełnienia planów i zamierzeń. Niech pomyślność towarzyszy Wam każdego dnia.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap