Czas pielgrzymki dobiegł końca. Chcemy bardzo serdecznie podziękować wszystkim dobrodziejom za pomoc, okazane serce, wszelką życzliwość i dobre słowo. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego wielkiego dzieła, jakim jest pielgrzymka.

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap