Rekolekcje zawsze są okazją do nowego początku, szansą na zatrzymanie się na chwilę i spojrzenie na swoje życie z innej perspektywy. Spojrzenie i odszukanie w nim, znaków Bożej miłości.

Od 10 do 12 marca w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowym w Białogórze odbywały się rekolekcje dla pielgrzymów wędrujących na Jasną Górę z wszystkich grup diecezji pelplińskiej. Ćwiczenia duchowe prowadził ks. Piotr Pruski, przewodnik grupy Kociewie.

Wspólnota rekolekcyjna zawiązała się w piątkowy wieczór. Po wspólnej kolacji i integracji pielgrzymi uczestniczyli w Drodze Krzyżowej na nadmorskiej promenadzie. Razem nieśliśmy Chrystusowy Krzyż, wspólnie czytaliśmy piękne rozważania i oddawaliśmy chwałę naszemu Zbawicielowi. Pięknym przeżyciem był także Apel Jasnogórski w niecodziennej scenerii morskiej plaży.

Sobotni poranek rozpoczął się wzorem pielgrzymiej drogi, modlitwami porannymi i Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w domowej kaplicy. Fundamentem tegorocznych rozważań był fragment Ewangelii wg św. Marka o uzdrowieniu trędowatego, a konkretnie słowa Pana Jezusa „Chcę, bądź oczyszczony!”. Przed południem pielgrzymi wysłuchali pierwszej konferencji, podczas której usłyszeli o chrześcijańskiej nadziei, o tym co znaczy być „wolnym od” i jak łączyć nasze pragnienia z zaufaniem woli Bożej.

Kolejnym punktem rekolekcji była adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa różańcowa oraz okazja, by skorzystać z Sakramentu Pokuty i Pojednania. W samo południe Mszy Świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Tomasz Mońko, kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Pelplińskiej. Podczas homilii usłyszeliśmy, że „wszyscy wędrujemy różnymi drogami, ale prześwieca nam jeden cel, jakim jest nasze zjednoczenie z Bogiem w niebie”. W godzinie miłosierdzia na białogórskiej plaży odmówiliśmy koronkę. Powrót do domu odbył się pięknym szlakiem przyrodniczym wytyczonym przez nadmorski las.

Druga konferencja dotyczyła fundamentalnego pytania czy lepiej „mieć czy być?”. Ks. Piotr mówił o potrzebie ofiarowania siebie, o prawidłowym wykorzystaniu rzeczy materialnych, budowaniu relacji, by „być” z Bogiem i dla człowieka. Wieczorem podczas filmu, pielgrzymi zapoznali się z historią opartą na faktach, mówiącą o sile wiary, miłości i modlitwy. Dzień zakończył się oddaniem siebie samych Jezusowi przez ręce naszej Matki w Apelu Jasnogórskim, zawierzyliśmy Jej naszą wspólnotę i nasze rodziny oraz wszystkich pielgrzymów.

Niedziela to ostatni dzień rekolekcji, który rozpoczął się bardzo wcześnie. O godz. 5:00 rano chętni pielgrzymi wyruszyli na nadmorską promenadę, aby podziwiać wschód słońca. W ostatniej części rekolekcyjnych rozważań mowa była o oczyszczeniu – o jego dwóch wymiarach: wewnętrznym, którym jest rachunek sumienia oraz zewnętrznym, którym jest spowiedź święta. Oczyszczenie człowieka dokonuje się przez zwycięską moc Ofiary Jezusa Chrystusa, przez Jego krew, która obmywa i wybiela.

Czas rekolekcji zakończył się Eucharystią oraz wspólnym posiłkiem.

Na długo pozostaną w naszej pamięci te radosne dni, które nasza rekolekcyjna wspólnota, powiązana braterską miłością, przeżyła czas odnowy duchowej w atmosferze wzajemnej życzliwości, modlitwy i obecności naszego Umiłowanego Ojca, Stwórcy wszechświata.

Piotr Puchalski

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap