Piesza Pielgrzymka Diecezji Pelplińskiej na Jasną Górę Grupa Kociewie.
Starosta Kazimierz Chyła podpisał umowę na dofinansowanie Grupy Kociewie, którą reprezentował ks. Piotr Pruski.
Co roku Kociewiacy wyruszają na Jasną Górę, by oddać modlitwie swoje prośby i intencje.
Razem wyruszają pieszo, pokonując nie tylko dystans, ale również swoje słabości i wzmocnić siebie duchowo.
 

Fot. Dawid Glanert

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap