Czas pielgrzymki to nie tylko droga, Msza św., modlitwy, konferencje i inne przeżycia duchowe. Czas pielgrzymki to również czas na okazanie radości. W pierwszy dzień pielgrzymowania tradycyjnie, odbył się pogodny wieczór. Tańce, śpiew, zabawy to tylko niektóre radosne pokazanie tego, że pielgrzymi nie są zmęczeni drogą, ale pełni energii i radości.

Podczas tego pierwszego naszego radosnego spotkania, ksiądz przewodnik przedstawił pielgrzymów, którzy pełną szczególne funkcje podczas pielgrzymki: kapłanów, osoby konsekrowane, bazę pielgrzymki, transport, bagażowych, służbę medyczną, służbę porządkową, kwatermistrzów, i animację muzyczną.

Pogodny wieczór zakończył się modlitwami wieczornymi, odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego i wspólnym błogosławieństwem kapłanów.

Jutro kolejny dzień….

 

Categories:

Share via
Copy link
Powered by Social Snap